+421 907 196 057

facility management

Facility management je typickým príkladom modernej servisnej činnosti. Jeho úlohou je znižovať náklady a zvyšovať kvalitu. Je jednou z mnohých oblastí riadenia firmy, ale je zameraný na riadenie tých oblastí, ktoré nie sú pre vrcholový management dennou prioritou. 

Našou snahou je zabezpečiť služby takým spôsobom, aby ich klient vnímal ako samozrejmosť, nezaoberal sa ich riešením a mohol sa venovať kľúčovému riešeniu svojej činnosti, pričom má k dispozícii všetky informácie o fungovaní a priebehu poskytovaných služieb.

Hlavnými zložkami Facility managementu sú:

Ponúkané služby:

ENERGETICKÝ MANAGEMENT    TECHNICKÝ PASPORT

  hlavná stránka