+421 907 196 057

Facility management

Facility management je typickým príkladom modernej servisnej činnosti. Jeho úlohou je znižovať náklady a zvyšovať kvalitu. Je jednou z mnohých oblastí riadenia firmy, ale je zameraný na riadenie tých oblastí, ktoré nie sú pre vrcholový management dennou prioritou. 

Našou snahou je zabezpečiť služby takým spôsobom, aby ich klient vnímal ako samozrejmosť, nezaoberal sa ich riešením a mohol sa venovať kľúčovému riešeniu svojej činnosti, pričom má k dispozícii všetky informácie o fungovaní a priebehu poskytovaných služieb.

Hlavnými zložkami Facility managementu sú:

Ponúkané služby:

Technický passport

Významom technickej pasportizácie objektu je zabezpečenie bezpečného prevádzkovania technických zariadení, ktoré sú súčasťou prevádzkovania objektu. Technická pasportizácia je návod „na použitie" pre vlastníka objektu a pre bezpečné prevádz-kovanie objektu. 

Technická pasportizácia objektu popisuje jednotlivé vyhradené technické zariadenia a požiarne zariadenia. Pri pasportizácii zariadení sa zameriavame na fyzickú obhliadku jednotlivých zariadení, ktoré sa skutočne nachádzajú na objekte.

Vyhradené technické zariadenia (VTZ):

Požiarne zariadenia (PO):

Dôvody a výhody vypracovania technického pasportu objektu:

ENERGETICKÝ MANAGEMENT    ODBORNÉ ČLÁNKY

  hlavná stránka