+421 907 196 057

Energetický management

Energetický management spoločnosti zabezpečuje správne plnenie legislatívnych predpisov. Jednou z úloh je zefektívňovať náklady na energiu a navrhovať opatrenia na zníženie finančných nárokov. Našou snahou je dosiahnuť čo najlepšie výsledky úspor, hospodárnosti budov a nákladovosti.

Ponúkané služby:

FACILITY MANAGEMENT    ODBORNÉ ČLÁNKY

  hlavná stránka