+421 907 196 057

technický passport

Významom technickej pasportizácie objektu je zabezpečenie bezpečného prevádzkovania technických zariadení, ktoré sú súčasťou prevádzkovania objektu. Technická pasportizácia je návod „na použitie" pre vlastníka objektu a pre bezpečné prevádz-kovanie objektu. 

Technická pasportizácia objektu popisuje jednotlivé vyhradené technické zariadenia a požiarne zariadenia. Pri pasportizácii zariadení sa zameriavame na fyzickú obhliadku jednotlivých zariadení, ktoré sa skutočne nachádzajú na objekte.

Vyhradené technické zariadenia (VTZ):

Požiarne zariadenia (PO):

Dôvody a výhody vypracovania technického pasportu objektu:

ENERGETICKÝ MANAGEMENT    facility MANAGEMENT

  hlavná stránka