+421 907 196 057

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti ​​COLOS, s. r. o., 
so sídlom ​​Liptovská 6849, 911 08 ​Trenčín, IČO: ​​50 976 320 , zapísanej vo verejnom registri vedenom na Obchodnom registri Okresného súdu ​Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: ​34986/R (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto údaje dotknutej osoby:

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom nadviazania  pracovného kontaktu. Kontaktné údaje budú Správcom spracovávané po dobu 1 roka.

Spracovanie osobných údajov
Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním kontaktných údajov. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu na ​b.zitnanova@colos.sk, ​telefonicky na čísle ​+421 907 196 057, alebo zaslaním listu na adresu:
COLOS, s. r. o.
Liptovská 6849
911 08 ​Trenčín
Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou ​​COLOS, s. r. o.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby
Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba právo:

Hlavná stránka